Interview met André Boesbergandre.jpg

Functie: Leraar Nederlands 
1. In welke zin heeft u te maken (gehad) met borstkanker?
Mijn vrouw kreeg in 2003 borstkanker en dat heeft onze wereld wel een beetje omvergegooid. Maar zij was sterk, ik was sterk en samen hebben we ons er doorheen gewerkt. Ook is mijn moeder in 1968 geopereerd aan borstkanker.

2. Wordt erover gesproken binnen de familie/uw relatie/gezin?
Ja, wij spraken openlijk over de problemen die de ziekte met zich meebrengt. Dat gebeurde binnen het gezin en binnen de relatie. We spraken over onze angsten en twijfels, zeker; we spraken met elkaar. Mijn moeder echter was zo gesloten als een oester. Zij heeft gezegd: hier wordt nooit meer over gesproken. Zij wilde het wegstoppen en wilde er voor haar gezin zijn. Dat is het verschil in generatie.

3. Wat vindt u van een lichaam met een borst minder?
Dat is geen cent minder waard; ik ben niet met een borst getrouwd.

4. Welke keuze zou u maken als het u/of uw partner zou overkomen? U heeft de keuze uit drie mogelijkheden: prothese, reconstructie, ontboezeming.
Dat zou ik niet weten, niet van toepassing. Ik ben een man. Ik sta achter de keuze van mijn vrouw.

5. Wilt u nog iets aan mij vragen?
Mijn vraag is altijd: hoe ondergaat een vrouw die borstkanker krijgt het hele proces? Is de (psychologische) begeleiding in het ziekenhuis juist, voelt ze zich veilig tijdens de behandelingen, is er nazorg en zo ja, is die nazorg voldoende en goed?.

Het begint (in mijn geval) met de verbazing, het bekende: wat, ik kanker? Dat kan toch niet?! Dan de schrik, de angst, vooral de angst voor de kinderen. Het verdriet dat je je partner en je kinderen aandoet is meer aanwezig dan het verdriet om jezelf en het feit dat je een borst zult moeten missen.
De begeleiding verschilt uiteraard per ziekenhuis. Ik heb veel steun gehad van de oncologisch verpleegkundige. Ik heb me altijd veilig gevoeld in het ziekenhuis en voel me dat nog. Ik denk dat de nazorg alleen maar beter is geworden de laatste jaren. Er komen steeds meer inloophuizen e.d. bij. En dat is goed, dat is nodig.