Interview met Carlo HoltzerCarlo_Holtzer.jpg

Naam:   Carlo Holtzer

Functie: Plastisch chirurg

1. In welke zin heeft u te maken (gehad) met borstkanker?

Beroepshalve heb ik veel te maken met vrouwen die borstkanker hebben (gehad).
In mijn familie- en vriendenkring ben ik gelukkig nog nooit in aanraking geweest met borstkanker.

2. Wordt erover gesproken binnen de familie/uw relatie/gezin?

 Ja,in algemene zin. Het is zeker geen taboe.

3. Wat vindt u van een lichaam met een borst minder?

Ik heb daar geen waardeoordeel over. Het gaat erom wat degene die het betreft er zelf van vindt.  

4. Welke keuze zou u maken als het u/of uw partner zou overkomen? U heeft de keuze uit drie mogelijkheden: prothese, reconstructie, ontboezeming.

Die keuze kan ik niet maken, dat is afhankelijk van de persoon in kwestie en waar diegene op dat moment staat in het leven.

5. Wilt u nog iets aan mij vragen?

Nee, ik heb geen vraag voor je