Interview met Corrina StokerCorrina Stoker.JPG

 

 

 

 

 

 

 

Naam   : Corrina Stoker

FunctieMedisch secretaresse/doktersassistente chirurgie. Secretaresse algemene oncologiebespreking

1. In welke zin heeft u te maken (gehad) met borstkanker?

Gelukkig niet in de privésfeer, beroepsmatig heb ik regelmatig contact met vrouwen die borstkanker hebben.  

2. Wordt of werd er over gesproken binnen de familie /het gezin/uw relatie?

Ja, wanneer iemand binnen ons gezin over dit onderwerp wil praten of vragen heeft is daar absoluut ruimte voor. Doordat ik in mijn werk zie wat deze ziekte teweeg brengt heb ik het er soms met mijn partner over; dan meer over het feit dat ik dankbaar ben dat ik gezond ben en het heftig is… ik moet het soms een beetje van me af praten. 

3. Wat vindt u van een lichaam met een borst minder?  

Ik kan me voorstellen dat er tijd nodig is om te wennen aan het feit dat er een borst mist; het is een permanente herinnering aan deze ziekte. Het heeft tijd nodig om mentaal en fysiek de balans weer te vinden. ik zie de vrouw als geheel en niet alleen als een vrouw met een borst minder. 

4. Welke keuze zou u maken als het u zou overkomen? U heeft de keuze uit 3 mogelijkheden: reconstructie, prothese of ontboezeming.

Ik denk weleens: als het mij zou gebeuren dan zou ik waarschijnlijk dit of dat doen, maar wanneer er echt een keuze gemaakt moet worden kan het totaal anders zijn. Het gaat erom dat ik zelf de keuze heb en daar ook de juiste voorlichting over kan krijgen.  

5. Heeft u mij nog iets te vragen? 

Karin, heb je het idee dat toen je destijds de keuze maakte om geen prothese of reconstructie te doen je deze keuze extra moest verdedigen?

Karin: nee, persoonlijk heb ik nooit gevoeld dat ik mijn keuze moet verdedigen. Misschien komt dit wel omdat ik ook de keuze van anderen respecteer. Ieder mens is nu eenmaal anders. Ik vind wel dat we van de minister van VWS erkenning zouden moeten krijgen voor onze keuze door middel van het opnemen in de basisverzekering van een (gedeeltelijke)vergoeding voor aangepaste lingerie/badkleding. Daar heb ik dus nog wel steeds het gevoel me te moeten verdedigen.