Interview met Esther Eeringesther_Eering.jpg

Naam:    Esther Eering

Functie: doktersassistente in een ziekenhuis

1. In welke zin heeft u te maken (gehad) met borstkanker?   

Ik heb op een polikliniek interne geneeskunde gewerkt waar ik assistente was van een oncoloog. Op deze poli had ik dagelijks te maken met borstkankerpatiënten.Ik maakte met deze patiënten gelukkige momenten mee, maar helaas ook verdrietige momenten.

2. Wordt of werd er over gesproken binnen de familie /het gezin/uw relatie?   

Neen. Binnen mijn familie komt borstkanker gelukkig niet voor. Voor zo ver ik weet is er ook niemand in mijn naaste  familie die er direct mee te maken heeft gehad.

3. Wat vindt u van een lichaam met een borst minder?   

Niet vreemd. Het is nog steeds een menselijk lichaam. Ik zal constateren dat er een borst mist en vervolgens denken  aan de ziekte die zij door heeft moeten maken.  

4. Welke keuze zou u maken als het u zou overkomen? U heeft de keuze uit 3 mogelijkheden: reconstructie, prothese of ontboezeming.   

Ik denk dat de keuze bij een prothese of ontboezeming zou liggen. Een reconstructie zou misschien ook wel in me opkomen op dat moment. Dus nee, ik weet het niet. Het zal er vanaf hangen hoe ik op zo’n moment in het leven sta. 

5. Heeft u mij nog iets te vragen?   

Nee, niet iets wat me na het doorspitten van de website nog te binnen schiet. Ik wil nog wel melden dat ik, door mijn ervaringen met borstkankerpatiënten, de noodzaak van jullie stichting inzie en dat jullie veel voor deze vrouwen  (kunnen) betekenen!