Interview met Marlies de Grootmarlies.jpg

Functie: Medisch specialist

 
1. In welke zin heeft u te maken (gehad) met borstkanker?
Door kennissen en collega’s en een zus van een schoonzus ben ik in aanraking geweest met borstkanker en in beroepsverband.

2. Wordt erover gesproken binnen de familie/uw relatie/gezin?
Hierdoor werd er met enige regelmaat binnen familieverband over borstkanker gesproken. In de zin van hoe doorloop je de verschillende fasen van behandeling.

3. Wat vindt u van een lichaam met een borst minder?
In beginsel is het confronterend, ik bedoel dan een naakt lichaam, maar daarna niet meer. Ik wil het vergelijken met bijvoorbeeld het moeten missen van een ledemaat. Dit merk je op en bedenkt dat het vervelend is voor de persoon in kwestie.

4. Welke keuze zou u maken als het u/of uw partner zou overkomen? U heeft de keuze uit drie mogelijkheden: prothese, reconstructie, ontboezeming.
Zoals ik er nu tegenaan kijk zou ik er voor willen kiezen om het zo natuurlijk mogelijk te houden en kom dan uit op de keuze ontboezeming. Ik denk echter wel dat de mening van het thuisfront er ook wel degelijk toe doet. Mijn partner zal hierin ook meebeslissen, zodat de draagkracht vergroot wordt.

5. Wilt u nog iets aan mij vragen?
Hoe staan je kinderen er tegenover?


Karin: zij gaan er op een natuurlijke manier mee om en vinden het ook belangrijk dat andere mensen weten dat deze keuzemogelijkheid bestaat. Ik vind het echter belangrijk dat de kinderen blijven aangeven hoe ze het vinden dat ik modeshows loop en uitdraag dat een vrouwenlichaam met een borst minder ook goed is. Als ze zich er ongemakkelijk bij gaan voelen dan is het namelijk te bespreken. Ik kan dus goed begrijpen dat je zegt dat de mening van het thuisfront er voor jou toe doet.

 

.