Naam: Nienke van der WeijdenNienke van der Weijden.jpg

Functie: Student

 1.In welke zin heeft u te maken (gehad) met borstkanker?

Mijn moeder heeft borstkanker overwonnen.

2. Wordt erover gesproken binnen de familie/uw relatie/gezin?

In de tijd dat mijn moeder borstkanker had, was ik nog te jong om echt goed te begrijpen wat er precies aan de hand was. Ik wist dat mama ziek was, maar wat dat allemaal precies inhield wist ik niet. Dat ik daar weinig van meegekregen heb vind ik een compliment voor mijn ouders. We hebben er altijd gewoon over kunnen spreken binnen ons gezin en mijn vader en moeder waren heel open naar mij en mijn broer toe.

3. Wat vindt u van een lichaam met een borst minder?

Elk lichaam is uniek. 

4. Welke keuze zou u maken als het u/of uw partner zou overkomen? U heeft de keuze uit drie mogelijkheden: prothese, reconstructie, ontboezeming.

Ik denk dat ik zou kiezen voor ontboezeming, omdat voor mij de waarde van een borst niet afhangt van wie ik zou zijn. Voor mij zou het belangrijkste zijn dat de kanker uit mijn lichaam is. 

5. Wilt u nog iets aan mij vragen?

Ik heb verder geen vragen, maar ik wil nog wel wat zeggen. Ik ben enorm trots hoe jij en Marijke de periode dat jullie ziek waren hebben doorstaan en hoe jullie nu samen Stichting Ontboezeming hebben opgericht. Er is jullie iets overkomen en de manier waarop jullie dat omzetten in iets positiefs, daar heb ik veel bewondering voor. Lots