Meer lezen....?

Wilt u meer lezen over Ontboezeming, borstkanker e.d. dan adviseren wij de volgende boeken:

Nessa(19 jaar): "ik wens alle jonge dames die de strijd tegen borstkanker aangaan heel veel sterkte en kracht en ikjogborstkanker.jpg hoop dat ik daar met deze brochure een steentje aan kan bijdragen."

Als jouw wereld stil komt te staan...

Nessa heeft zichzelf vragen gesteld toen bij haar op jonge leeftijd de diagnose borstkanker werd gesteld en in haar zoektocht naar antwoorden bedacht ze dat het mogelijk zinvol zou kunnen zijn deze antwoorden in deze brochure op te tekenen.

Het boek is zeer de moeite waard. Zie voor meer informatie http://www.jongborstkanker.nl/

 

 


 

dansen_op_een_zijden_draad.pngDit boek verkoopt zichtzelf. Een aanrader!

Het boek gaat over het maken van keuzes, moeilijke keuzes en de srijd die geleverd moet worden om zaken voor elkaar te krijgen. Daarmee hoort het boek zeker op onze site! Het boek werkt inspirerend.

Het boek gaat over het waargebeurde verhaal van een opgroeiende jonge vrouw, die veel te vroeg voor onmogelijke keuzes komt te staan en de strijd aangaat met de medische wereld vol vastgeroeste coventies.


 

gewoon_pech.pngVoor een gezin met jonge kinderen (8+) waarin de

moeder gewoon pech heeft en borstkanker krijgt, lijkt

ons dit boek een uitkomst. Het is geschreven door Esther Smid.

Het is verhelderend, eenvoudig en overzichtelijk.

Kinderen worden op een positieve manier bij de

ziekte betrokken. Ook de illustraties zijn zeer origineel gemaakt door haar dochter.


 

Titel: Een bloes met armenbloes_met_armen.jpg
Auteur: Pieke Stuvel

In 1998 kreeg Pieke Stuvel borstkaner. Ze werd bestraald en onderging een chemokuur. In Een bloes met armen beschrijft ze het ziekteproces, gezin door de ogen van haar toen negenjarige dochter Anna. Het verhaal laat zien dat een kinderleven gewoon doorgaat, met alle daarbij horende pleziertjes en pijntjes. Anna's rotsvaste vertrouwen in een goede afloop geeft haar een ontwapenende kijk op de ziekte en de vele, some slopende behandelingen.

ISBN 9789057590641


Titel: Wind door mijn haarwind_door_mijn_haar.jpg
Auteur: Marianne Janssen-Haasnoot

Marianne Janssen-Haasnoot (1962) kreeg op 39-jarige leeftijd datgene te horen waar veel vrouwen bang voor zijn: er was borstkanker bij haar geconstateerd. In dit boek schetst zij in rake bewoordingen een beeld van haar strijd en emoties gedurende het jaar na de diagnose. Uit haar teksten spreken de overlevingsdrang en de positieve instelling die haar door die zware periode heen hielpen.
Voor menigeen, ziek of gezond, zullen de overdenkingen in deze bundel herkenbaar zijn, en wellicht een bron vormen van steun en troost.

ISBN 9789077487037


Titel: Ontboezemingen over borstkankerboek_ontboezemingen.gif
Auteur: Frieda Joris

In 'Ontboezemingen over borstkanker' vertellen bekende en minder bekende Vlamingen openhartig aan Frieda Joris, zelf een gewezen borstkankerpatiënte, over hun persoonlijke ervaringen met deze ziekte. Preventie, chemotherapie, operatie en borstamputatie, goede en slechte dagen, hoop en wanhoop, de gevolgen van borstkanker op de relatie, revalidatie en onzekerheid na het genezingsproces: deze en vele andere gevoelige onderwerpen komen in dit inspirerende boek aan bod.

ISBN 9789002219979


MammaCare.jpgTitel: Mamma Care
Auteur en Tekenaar: Kees Sparreboom

Met zijn bekende gevoel voor humor en zijn buitengewone tekentalent geeft Kees Sparreboom op unieke wijze gestalte aan het idee een stripverhaal te maken over een (nog steeds) taboeonderwerp, kanker.

ISBN 9789077219324

 


Titel: De Ander
Auteur: Rita Renemade ander

gedachten, gedichten en gebeden

Dit boek bevat een bundeling van gedachten, gedichten en gebeden over het omgaan met kanker: het hele ziekteproces vanaf de diagnose tot aan een begin van herstel. Rita Renema neemt ons in deze dichtbundel op een bijzondere manier mee in haar strijd, in alle emoties, in de overgave, in het geloof en in de hoop. Naast een weergave in woorden heeft Rita deze emoties ook beeldend verwerkt. Bij elke tekst staat een kleurenfoto van een beeld dat door haar gemaakt is.

De opbrengst van dit boek komt ten goede aan het werk van de Zendingsdiaconessen in Rwanda.


Titel: HeldenimagesCA4D7T5D.jpg
Idee+Auteur: Nicolien + Margriet Hunfeld

Kanker en weer terug naar het gewone leven. Uit het voorwoord: ‘Vaak hoor je het de mensen om je heen zeggen, als ze horen dat je kanker hebt: 'O, wat vreselijk voor je. Hoe lang nog? Nou, ik zou zeggen, geniet er maar van!'
Ik kon daar erg kwaad om worden. Waar moet je in godsnaam van genieten, als je uitzicht hebt op de dood? Kunnen zij dat voordoen? Kunnen zij mij daarbij helpen? Hoor ik dat te doen? Wil ik dat? En het is raar, maar toch merkte ik, toen ik aan het idee van korte termijn leven gewend was, dat ik
het wilde en kon. Dat hebben alle helden in dit boekje gemeen.
Ze willen en ze kunnen het. Ze buigen diep voor zichzelf en luisteren naar wat hun hart hen ingeeft. Ze verliezen aan levensjaren, maar ze winnen aan geestkracht. Ze kijken naar wat ze wel kunnen en naar hoe mooi de wereld is. Ze zoeken naar de harmonie om zich heen, zoeken naar het goede om zich heen en proberen alles aan bitterheid, agressie en negativiteit uit hun leven te bannen. Ze zoeken naar de vriendschap, het samen zijn met geliefden, de zachtheid en naar de optimale kwaliteit van leven. Natuurlijk gaat dat niet vanzelf. Er ligt altijd die depressie of die dip, of die somberheid op de loer, maar ze vechten zich weer omhoog en pakken het leven op. Van dag tot dag proberen ze hun leven zo zinvol mogelijk in te richten, open te staan voor zichzelf en voor anderen. Het zijn Helden. Strijders voor het Goede in dit leven, want ze zijn, door de kanker, met hun neus op de eindigheid van hun leven gedrukt en willen daar het allerbeste uit halen. Er is geen angst meer, er is acceptatie. Er is vechtlust, er is optimisme, er is humor. Ze sterken hun geest en geven door wat ze gevonden hebben aan geestkracht. Ze lachen veel, ze ondernemen veel en staan open voor het leven. De helden die in dit boekje staan, kunnen dit allemaal bevestigen. Ze zijn dapper, moedig en liefdevol. Ze gaan ervoor, ze geloven in zichzelf en het leven en... ze genieten!’


 

Beatrice20de20Wit-Messerli1.jpgTitel: Hiermee begon het

Auteur: eatrice de Wt - Messerli

Jaarlijks voelen duizenden mensen de grond onder zich wegzinken door de diagnose kanker. Dat levert evenzo vele unieke verhalen op, waarvan er maar weinig aan het papier worden toevertrouwd. Beatrice schreef haar verhaal wel op. Zo verwerkte zij wat ze meemaakte. Een lang, zwaar, intensief proces dat dit ongewone boek opleverde en de bijzondere serie quilts waarin zij haar hele ziel aan de wereld toont.
Haar werk is een eerbetoon aan haar eigen vechtlust. Een vechtlust waaruit lotgenoten de moed kunnen putten om zichzelf terug te vinden na de verwarring waarin deze afschuwelijke ziekte een mens achterlaat.

ISBN: 978-90-815651-2-7


 

Titel: ZO!ZODEF-cover-klein.jpg

Auteur: ZO! is een uitgave van de Nederlandse Federatie van kankerpatienten

Full colour

ZO!Magazine, het lifestyle tijdschrift voor iedereen die geraakt is door kanker. ZO! was tot april 2010 in de winkels te koop. Nu kunt u het hier gratis bestellen.

Website: www.zomagazine.nl


 

 

 

beeldje.jpgRita Renema is als geestelijk verzorger werkzaam in de palliatieve zorg en heeft zelf tweemaal de diagnose kanker te horen gekregen. Door ds. Arie van der Veer is zij hieromtrent uitgebreid geïnterviewd in het TV programma Nederland Zingt op Zondag. Rita Renema heeft bovenstaand beeldje zelf gemaakt en zij schenkt dit aan organisatie ontboezeming! Dit vinden wij een mooi gebaar en danken haar hartelijk voor dit passende beeld.

Zij heeft het boek De Ander geschreven, lees hier meer over dit boek.