Vrienden van Stichting Ontboezeming

Mensen, organisaties of bedrijven die onze doelen ondersteunen en ons een warm hart toe dragen kunnen Vriend worden van ontboezeming.

Een overzicht van onze vrienden vindt u hier.

Hoe je vriend van Ontboezeming kunt worden ziet u hier.

Kiezen kan je alleen, als je alle keuzemogelijkheden aangeboden krijgt.