Een korte introductie

Karin en Marijke.
twee verschillende vrouwen, ieder plotseling geconfronteerd met borstkanker. Beiden missen wij een borst en willen deze ontbrekende borst niet vervangen door een losse prothese of een borstreconstructie.
Een afwijkende keuze, zo merken we aan de reacties rondom ons. Voor ons echter is het vanzelfsprekend; wij vinden ons lichaam goed met één borst.
Maar niet iedereen vindt dat vanzelfsprekend en dat hoeft ook niet. Vanuit het ziekenhuis worden (overigens goed bedoelde)adviezen gegeven waarin benadrukt wordt dat:

1. met een prothese niemand ziet dat er iets veranderd is
2. de gelegenheid bestaat om nog vóór de amputatie in overleg te gaan met de plastisch chirurg om de mogelijkheid van een borstreconstructie te bespreken. 

Er wordt echter geen voorstel gedaan om te leren omgaan met een lichaam dat één of geen borsten heeft.

Iedere vrouw is anders. Iedere vrouw beleeft het proces van het hebben van kanker en het moeten missen van één borst of beide borsten op haar eigen wijze. Juist daarom moet iedere vrouw alle keuzemogelijkheden voor ná de borstamputatie aangeboden krijgen. Pas dan maakt iemand een bewuste keuze; een keuze die helpt om te leren omgaan met borstkanker.

Wij, Marijke en Karin willen onze keuze, die voor ons zo vanzelfsprekend is, toelichten en uitleggen. Wij geven lezingen en presentaties, eventueel aangevuld met modeshows, aan leerling-verpleegkundigen, (oncologisch)verpleegkundigen, huisartsen, chirurgen, (ex)-borstkankerpatiënten, inloophuizen enz.

Daarnaast streven wij naar erkenning van onze keuze door de zorgverzekeraars, namelijk acceptatie van het lichaam zoals het na de borstamputatie is. Door geen aanspraak te maken op vergoedingen voor operatieve ingrepen en/of losse prothese vinden wij dat het mogelijk zou moeten zijn een tegemoetkoming in de kosten te krijgen voor de aanschaf van aangepaste lingerie, – badkleding en – bovenkleding.