Schrijfsels

Dit is een boekje van Organisatie Ontboezeming, dat door ons (Marijke en Karin) wordt bijgehouden. Hierin schrijven we hoe we gestart zijn en waarom we gestart zijn. We nemen dit boekje altijd mee naar infomarkten en modeshows. Daar komen we namelijk de mensen tegen die we willen vertellen over onze keuze. We hoeven het uiteraard niet met elkaar eens te zijn, maar we komen wel tot gesprek. Sommige vrouwen willen ons boekje nog completer maken door op onze vraag ‘wilt u hierin iets schrijven?’ bevestigend te antwoorden. We dragen dit boekje  met ons mee.

Kiezen kan je alleen, als je alle keuzemogelijkheden aangeboden krijgt.